НАПА

НАПА-България е учредена през 2006 г. и обединява над 40 преводачески агенции за постигане на общи цели:

  • съдействие за повишаване качеството на преводаческите услуги;
  • утвърждаване на професионалните стандарти и етични норми в преводаческата дейност в България;
  • популяризиране на дейността на своите членове в България и чужбина;
  • съдействие за по-тясно обвързване на учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите и перспективите на преводаческата индустрия;
  • съдействие и утвърждаване на лоялна и градивна конкуренция на пазара на преводаческите услуги;
  • установяване на тясно сътрудничество и коопериране на преводаческия корпоративен бизнес със заинтересовани бизнес среди и корпорации в България и чужбина

Кликнете тук, за да разгледате списък с членовете