Годишна Членска Вноска


Уважаеми членове на НАПА-България,

Напомняме ви, че срокът за плащане на годишната членска вноска е 31 март 2012 г.

Размерът на годишната членска вноска е 50 лв.

Можете да извършите плащането по един от посочените начини:


по банковата сметка на асоциацията

Общинска банка,

Финансов център „Денкоглу”,

София, ул. „Денкоглу” 28

IBAN BG66SOMB91301036430201

BIC SOMBBGSF

Титуляр на сметката: НАПА-България

Като изрично упоменете „годишна членска вноска за НАПА-България”

с пощенски запис

на името на Юлия Лозанова

София 1404

ул. Твърдишки проход 23
Бизнес сграда, офис 2-3

тел./факс: (02) 958 76 15; 0888765882

Като изрично упоменете „годишна членска вноска за НАПА-България”

в брой

на Юлия Лозанова, управител на Лозанова 48 ООД

София 1404

ул. Твърдишки проход 23
Бизнес сграда, офис 2-3

тел./факс: (02) 958 76 15; 0888765882,

на Таня Танчева, управител на Фидес Интерконсулт ООД
София 1504
Ул. „Св.Климент Охридски“ 4
(до СУ „Св.Кл.Охридски“)
Тел. +359 (2)  946 13 92
Моб: +359 887792282


За плащанията в брой и с пощенски запис ще получите разходен документ, подписан и подпечатан от НАПА-България.

Разходните документи за банковите плащания са банковите нареждания, заверени от съответната банка, извършила превода.


Управителен съвет

On април 1st, 2011, posted in: Новини by ralev

Отговорете на коментара

*