Лозанова 48 ООД

Лозанова 48 ООД


Офис Парчевич

София 1000
ул. Парчевич 68
тел./факс: (02) 989 40 93
тел./факс: (02) 981 03 15
e-mail: parchevich@lozanova48.com

Офис Данте

София 1142
ул. Данте 2
тел./факс: (02) 981 39 74,
тел./факс: 980 04 63
тел.: (02) 986 33 45
e-mail: dante@lozanova48.com

Офис България

София 1404
ул. Твърдишки проход 23
Бизнес сграда, офис 2-3
тел./факс: (02) 958 76 15
тел./факс: (02) 958 76 16
e-mail: bulgaria@lozanova48.com

www.lozanova48.com